کنترل تصویر،متن، رنگ و استایل در سالیدورک

این آموزش به شما کمک می کند تا با برخی از عملکردها در اسکچ ها آشنا شوید. همچنین این آموزش به شما نشان می دهد که کاربرد این عملکردها چیست و چگونه به کار می روند. گام های زیر را دنبال کنید تا بیاموزید که چگونه این آیتم ها را کنترل کنید:

1.یک پارت جدید را در سالیدورک باز کنید و از یک تمپلیت استفاده کنید که از واحد اینچ(inche) استفاده کند. در صفحه ی front یک اسکچ را باز کنید و یک خط کمکی(construction) رسم کنید که از مبدا شروع شود، و به مقدار 12 اینچ در سمت پایین (در جهت منفیِ Y) طول داشته باشد.

2. در این اسکچ، یک تصویرِ اسکچ(sketch picture) را وارد کنید. برای این کار از فایل های دانلودی در فصل 6، تصویر Sketch Picture 1.tif را مورد استفاده قرار دهید یا برای دانلود آن، اینجا کلیک کنید. سپس می توانید به این آدرس بروید:

Tools ➢ Sketch Tools ➢ Sketch Picture

3. تصویر مورد نظر را تغییر اندازه دهید، یا موقعیت آن را تغییر دهید تا نقاط انتهایی خط کمکی(construction line) در مرکز حفره های انتهایی پارت مورد نظر قرار گیرند. برای اینکه بتوانید تصویر مورد نظر را حرکت دهید، کافیست ابتدا بر روی آن دابل-کلیک کنید و سپس آن را درگ کنید. برای تغییر اندازه دادن این تصویر، گوشه های آن را درگ کنید؛ یا اینکه می توانید در بخش PropertyManager از Sketch Picture از ابزار Scale استفاده کنید.

4. در پنل Transparency که در بخش PropertyManager از Sketch Picture قرار دارد، گزینه ی User Defined را انتخاب کنید و سپس ابزار قطره چکان(Eyedropper) را انتخاب کنید و آنگاه بر روی پس زمینه ی سفید رنگ از تصویر مورد نظر کلیک کنید. اطمینان حاصل کنید که زمینه ی رنگ، که در کنار ابزار قطره چکان(Eyedropper) قرار دارد به رنگ سفید تغییر پیدا کند.

5. اسلایدرهای Transparency و Matching Tolerance را کاملا به سمت راست ببرید یا اینکه در جعبه ی عددی، برای هر دو مورد، مقدار 1.00 را وارد کنید.

 

6. این اسکچ را ببندید و نام آن را به Sketch Image Front View تغییر دهید.

7. تصویر Sketch Picture 2.tif را از فایل های دانلودی در یک اسکچ در صفحه ی right وارد کنید، یا برای دانلود آن اینجا کلیک کنید. سپس این تصویر را تغییر اندازه دهید تا با تصویر اول متناسب شود. اکنون این تصویر را نسبت به مبدا، در مرکز و به صورت متقارن قرار دهید. حالا، مانند تصویر اول، شفافیت(transparency) این تصویر را تنظیم کنید.

8. یک اسکچ جدید بر روی صفحه ی front باز کنید و  دو دایره را به طوری که با فیچرهای انتهای تصویر تطابق داشته باشند رسم کنید. حالا این دو دایره را به صورت Mid Plane اکسترود کنید تا از جهت دیگر، با تصویر مورد نظر تطابق یابد(حدود 2.5 اینچ)؛ این موضوع در تصویر 6.26 نشان داده شده است.

 (تصویر 6.26: استفاده از تصاویر اسکچ) (تصویر 6.26: استفاده از تصاویر اسکچ)

 9. یک اسکچ جدید دیگر در صفحه ی front باز کنید و خطوط مماس را در وسط پارت رسم کنید، تا یک تیغه(web) در آنجا ایجاد شود.  از رابطه های ترسیم اتوماتیک، برای رسم خطوط مماس با دو استوانه(سیلندر) استفاده کنید. اگر برای انجام این کار، از ویوی front استفاده کنید، ساده تر خواهد بود. اکنون، اسکچ را ببندید تا یک اکسترود سالید ایجاد شود. این پارت را به صورت Mid Plane، به مقدار 0.5 اینچ اکسترود کنید.

برای مماس کردن یک خط بر دو دایره، ابتدا یک خط نزدیک دایره رسم کنید و بر روی آن خط، راست-کلیک کنید و از بخش Sketch Tools گزینه ی Add Relation را انتخاب کنید، سپس یک دایره را انتخاب کنید و در منوی سمت چپ، بر روی tangent کلیک کنید. برای دایره ی بعدی، از این خط استفاده کنید و همین کار را انجام دهید. درست مانند تصاویر زیر. سپس ابتدا و انتهای خط را طوری تنظیم کنید که با دایره متلاقی یا Coincident شوند.سپس انتهای خطوط سمت چپ و راست را با خط به یکدیگر متصل کنید.

 

 

10. یک اسکچ جدید در وجهی که تیغه ی بزرگِ مسطح در گام قبل، قرار دارد باز کنید و ضلع آرک دایره ای بزرگتر را به مقدار 2.10 اینچ آفست(offset) کنید.

 

11. این آرک را به یک آرک کمکی(construction arc) تبدیل کنید و نقاط انتهایی آن را تقریبا در موقعیت نشان داده شده در تصویر 6.27 درگ کنید.

 

 نقاط انتهایی این آرک، پس از اینکه ما آنها را درگ کردیم، به رنگ آبی در می آیند. به آنها، یک رابطه ی ترسیم افقی(Horizontal) بدهید و آن دو را انتخاب کنید، و آنها را دایمنشن گذاری کنید. برای ایجاد دایمنشن 2.10 به همان صورت که نشان داده شده است، در حالیکه دکمه ی شیفت(Shift) را فشار داده اید، با استفاده از نشانگر ماوس دایمنشن، این آرک را انتخاب کنید.

(تصویر 6.27 : ایجاد یک آرک آفست)

(تصویر 6.27 : ایجاد یک آرک آفست)

 12. به آدرس File ➢ Properties بروید. مطمئن شوید که زبانه ی Custom فعال باشد و در اولین جعبه ی باز شده از ستون Property Name عبارت Sketch Text را تایپ کنید. اطمینان حاصل کنید که فیلد Type به Text تنظیم شده باشد و در فیلد Value مقدار SolidWorks را تایپ کنید. وقتی که کار تمام شد، بر روی دکمه ی OK کلیک کنید.

 13. برای آغاز ایجاد متن اسکچ(sketch text) به آدرس Tools ➢ Sketch Entities ➢ Text بروید.

 14. آرک کمکی(construction arc) را انتخاب کنید تا در بخش Curves وارد شود.

15. در زیر پنجره ی Text، بر روی دکمه ی Link To Property کلیک کنید. از منوی کشویی Property Name گزینه ی Sketch Text را انتخاب کنید، سپس بر روی OK کلیک کنید. حالا گزینه ی Full Justify را انتخاب کنید و بر روی چک مارک سبز رنگ کلیک کنید تا آن را بپذیرید.

 

 16. گزینه ی Use Document Font را از حالت انتخاب بیرون آورید و بر روی دکمه ی Font کلیک کنید و سپس Units را به 0.50 تنظیم کنید. همچنین برای بخش Font Style گزینه ی Bold را انتخاب کنید تا ضخامت متن مورد نظر بیشتر شود. اکنون برای خارج شدن از این جعبه ی مکالمه، بر روی دکمه ی OK کلیک کنید. حالا بر روی آیکون چک مارک سبز رنگ کلیک کنید تا از متن اسکچ(sketch text) خارج شوید و سپس از اسکچ نیز خارج شوید.

 17. متن مورد نظر را به مقدار 0.50 اینچ، با سه درجه زاویه ی خروج(draft)، اکسترود کنید. اکنون، پارت ما شبیه تصویر 6.8 است.

(تصویر  6.28 : ایجاد یک متن اکسترود شده)

(تصویر  6.28 : ایجاد یک متن اکسترود شده)


 نکته: متن اسکچ(Sketch text) کارایی(performance) را بسیار کاهش می دهد. هرچقدر که از متن اسکچ بیشتر استفاده کنید، بیشتر طول می کشد تا اکسترود شود.
Draft on the extrusion adds to the time required.


 18. وجه مسطحی که در سمت دیگر پارت، قرار دارد، یعنی پشت جایی که متن را اکسترود کردید را انتخاب کنید و یک اسکچ را باز کنید.

19. وجه مورد نظر را انتخاب کنید و بر روی دکمه ی Offset کلیک کنید تا یک مجموعه از آفست های انتیتی اسکچ در درون این وجه به مقدار  0.50 اینچ ایجاد شود.  به یاد داشته باشید که ممکن است مجبور شوید برای اینکه آفست ایجاد شود، گزینه ی Reverse را انتخاب کنید.

20. نوار ابزار Line Format را باز کنید(بر روی یک نوار ابزار به جز CommandManager راست-کلیک کنید و گزینه ی Line Format را انتخاب کنید).

 

 21. تمام خطوط اسکچ را انتخاب کنید و با استفاده از ابزار Line Color، رنگ آنها را تغییر دهید. همچنین ضخامت(thickness) و استایل خط(line style) را با استفاده از ابزارهای مناسب، تغییر دهید. اکنون، اسکچ ما چیزی شبیه به تصویر 6.29 خواهد بود.

( تصویر 6.29 : استفاده از ضخامت خط و استایل خط)

( تصویر 6.29 : استفاده از ضخامت خط و استایل خط)

 22. وقتی که ما بر روی ابزار Color Display Mode کلیک کنیم، این رنگ ها به صورت رنگ های عادی اسکچ برگردانده خواهند شد. وقتی که از این اسکچ خارج شوید، وزن و استایل خط نیز به حالت عادی برمی گردند.

برای نظردهی، در سایت عضو شوید یا به آن وارد شوید!

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال