ویرایش و کپی کردن اسکچ ها در سالیدورک

در این آموزش، به بررسی برخی از سناریوها در زمینه ی ویرایش رابطه های ترسیم و استفاده از ابزارهای Copy و Move و Derive می پردازیم.


 برای یادگیری در مورد ویرایش و کپی کردن اسکچ ها، گام های زیر را دنبال کنید:

1. فایل Chapter6 Tutorial1.sldprt که در پوشه ی دانلودی کتاب در فصل 6 قرار دارد را باز کنید. برای دانلود این فایل، اینجا کلیک کنید. در این پارت، بر روی اسکچ ها چند خطا(error flags) وجود دارد. در مواردی که خطاهای زیادی وجود دارد، بهتر است پارت را به عقب برگردانیم و یک به یک به سراغ خطاها برویم.

2. بر روی نام این فایل در بالای FeatureManager راست-کلیک کنید و بر روی گزینه ی Tree Display کلیک کنید و گزینه ی Show Flat Tree (Ctrl+T) را انتخاب کنید. این عملکرد به ما امکان می دهد تا فیچرها را در یک لیست بر اساس تاریخچه نمایش دهیم، بدون اینکه فیچرها، اسکچ ها را دربر داشته باشند.

3. نوار بازگشت(Rollback bar) را از زیر آخرین فیچر فیلت درگ کنید و آن را پس از Sketch3 قرار دهید. تصویر 6.22، قبل و بعد از استفاده از نوار بازگشت(rollback) را نشان می دهد.

 

(تصویر 6.22 : بازگشت به قبل از Extrude3)

(تصویر 6.22 : بازگشت به Extrude3)

 4. Sketch3 را ویرایش کنید و آنگاه در فضای خالی(white space) راست-کلیک کنید و گزینه ی Display/Delete Relations را انتخاب کنید. همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، تمام رابطه های ترسیم ناسازگار هستند(conflict)، اما تنها، رابطه ی ترسیم Equal Radius غیر قابل حل(unsolvable) است. به نظر می رسد که این یک اشتباه باشد، زیرا دو آرک نمی توانند با یکدیگر برابر(equal) باشند.

 

 

5. رابطه ی ترسیم Equal Radius را حذف کنید. به این منظور، بر روی یک رابطه ی قرمز شده، دابل-کلیک کنید و در PropertyManager (رابطه ی قرمز رنگ را انتخاب کرده) و بر روی دکمه ی Delete کلیک کنید. اما هنوز هم اسکچ ما تعمیر نشده است(شما همچنین می توانید برای حذف کردن یک رابطه ی ترسیم، آن را انتخاب کنید و بر روی دکمه ی Delete در کیبورد کلیک کنید).

6. برای بستن بخش PropertyManager از Display/Delete Relations، بر روی چک مارک سبز رنگ کلیک کنید.

7. بر روی پنجره ی گرافیکی، راست-کلیک کنید و (در سمت پایین) SketchXpert را انتخاب کنید. سپس بر روی Diagnose کلیک کنید.

 

 

 

 

8. با استفاده از فلش های دوتایی در پنل Results، بین راه حل های در دسترس(available solutions)، حرکت کنید. تمام راه حل ها(solutions) به جز یک راه حل، رابطه های ترسیم را حذف می کنند و اسکچ را به صورت underdefined رها می کنند. راه حلی که دایمنشن را حذف می کند(Radius1)، را به وسیله ی دکمه ی Accept بپذیرید. این موضوع در تصویر 6.23 نشان داده شده است.با این کار، این اسکچ دیگر در پنجره ی گرافیکی، خطایی(error) نشان نمی دهد و تمام مشکلات رابطه های ترسیم حل می شوند ، اما هنوز در FeatureManager این خطاها نشان داده می شوند.


9. اسکچ مورد نظر را ببندید. توجه کنید که تا زمانی که اسکچ مورد نظر تعمیر(repaired) و بسته نشود، اعلامیه ی خطاها ناپدید نمی شود.


 10. نوار بازگشت(Rollback bar) را پس از Extrude2 و Sketch2 قرار دهید. اگر نشانگر ماوس را بر روی اسکچ مورد نظر که خطا دارد ببریم، یک پیغام راهنما(tool-tip message) نشان داده می شود. این موضوع در تصویر 6.24 نشان داده شده است.  این پیغام به ما می گوید که یک رابطه ی ترسیم معلق(dangling) وجود دارد؛ یک رابطه ی ترسیم که یکی از انتیتی های خود را از دست داده است.


11. این اسکچ را ویرایش کنید(تصویر 6.25 را مشاهده کنید). اگر ما دوباره آیکون های رابطه ی ترسیم(Sketch Relation) را نمایش دهیم، شناسایی خطاها ساده تر خواهد شد. وقتی که ما از ابزار Display/Delete Relations استفاده  می کنیم، به نظر می رسد که دو رابطه ی ترسیم Coincident (یا تلاقیِ) اول، معلق(dangling) هستند. ابزار Display/Delete Relations در آدرس زیر قرار دارد:

Tools ➢ Relations ➢ Display/Delete Relations

 با کلیک کردن بر روی یک رابطه ی ترسیم در پنل  Relations که در بخش PropertyManager از ابزار Display/Delete Relations وجود دارد، مشاهده می کنیم که یک نقطه با یک خط تلاقی(coincident) داشته است و نقطه ی دیگر، با یک نقطه تلاقی داشته است. به تصویر راهنمای زیر توجه کنید:

 

 (تصویر 6.23 : استفاده از ابزار SketchXpert برای برطرف کردن یک اسکچ overdefined)

 (تصویر 6.23 : استفاده از ابزار SketchXpert برای برطرف کردن یک اسکچ overdefined)

 (تصویر 6.24 : یک تول تیپ که توضیحی را در مورد یک خطا ارائه می دهد)

 (تصویر 6.24 : یک تول تیپ که توضیحی را در مورد یک خطا ارائه می دهد)

 

 

 (تصویر 6.25 : تعمیر کردن خطاهای معلق شده)

 (تصویر 6.25 : تعمیر کردن خطاهای معلق شده)

 12. در پنل Entities از بخش PropertyManager بر روی نام انتیتی معلق شده(dangling) کلیک کنید؛ سپس بر روی رأسی که در تصویر 6.25  در پایین و سمت چپ قرار دارد کلیک کنید سپس دکمه ی Replace را فشار دهید. این کار را یک بار دیگر برای نقطه ی قرمز سمت راست نیز انجام دهید و به جای خط نقطه چین قرمز، خط پایین و سمت راست را انتخاب کنید و سپس بر روی دکمه ی Replace کلیک کنید. خواهید دید که خطاها برطرف می شوند.

 وقتی که خطاها را تعمیر کردید، از اسکچ خارج شوید و بررسی کنید که دیگر پیغام های خطا در Sketch2 وجود نداشته باشند.


جمله ی زیر بیشتر بررسی شود:

 یک راه ساده تر برای تعمیر رابطه های ترسیم معلق شده، این است که یک بار بر روی نقطه ی اسکچ معلق شده کلیک کنیم. خواهید دید که به رنگ قرمز در می آید. سپس، دستگیره ی قرمز(red handle) را در داخل یک انتیتی که می خواهید رابطه های ترسیم آن را دوباره متصل کنید، درگ کنید.


13. از اسکچ خارج شوید.

14. نوار بازگشت(Rollback bar) را درست قبل از CutExtrude1 قرار دهید و فیچر CBore را توسعه دهید(باز کنید). (فیچر CBore باید از قبل، مسطح و باز شده باشد، اما دستور Flat Tree view همواره به تمام انواع فیچرها اعمال نمی شود؛ این یک باگ است). حالا 3DSketch1 را ویرایش کنید. این اسکچ به صورت overdefined (بیش از حد تعریف شده) است.

نکته: به دلیل اینکه ما نمایش یا عدم نمایش رابطه های ترسیم را در پنجره ی گرافیکی، به دفعات زیاد انجام می دهیم، فرصت خوبی است تا برای این کار یک کلید میانبر(hotkey) تعریف کنیم.

بعنوان یادآوری: برای ایجاد یک کلید میانبر(hotkey) به آدرس زیر بروید و در جعبه ی جستجو(Search box)، عبارت relations را تایپ کنید:

Tools ➢ Customize ➢ Keyboard

 حالا در ستون Shortcut، برای این فرمان(sketch relations) یک کلید میانبر را، برای استفاده کردن، مشخص کنید. 

 15. بر روی یکی از رابطه های ترسیم دابل-کلیک کنید؛ خواهید دید که بخش PropertyManager از Display/Delete Relations ظاهر می شود. توجه کنید که یکی از رابطه های ترسیم، رابطه ی Fixed است. رابطه ی ترسیم Fixed را Delete کنید و از اسکچ خارج شوید.

 16.در هر جایی از FeatureManager راست-کلیک کنید و گزینه ی Roll To End را انتخاب کنید.

17. در FeatureManager بر روی CutExtrude1 کلیک کنید؛ تا بتوانید آن را در پنجره ی گرافیکی مشاهده کنید و سپس برای از انتخاب در آوردن این فیچر، بر روی فضای خالی کلیک کنید.

18. اطمینان حاصل کنید که Instant 3D غیرفعال باشد، سپس در FeatureManager،  بر رویCutExtrude1، کلید Ctrl را فشار دهید و آن را درگ کنید، و بر روی یک وجه مسطح دیگر درآپ کنید(رها کنید). عملکرد Ctrl+drag، فیچر و اسکچ را کپی می کند، اما دایمنشن های اکسترنال و رابطه های ترسیم، جدا می شوند.

 

 19. در پاسخ به درخواست ایجاد شده، بر روی Dangle کلیک کنید. این یعنی ما باید برخی از دایمنشن های معلق(dangling) را به جای اینکه آنها را دوباره ایجاد کنیم، دوباره به یکدیگر متصل کنیم. اسکچی که جدیداً ایجاد شده است را ویرایش کنید؛ این اسکچ اکنون یک خطا دارد.

 20. اسکچ 6 را ویرایش کنید؛ دو تا از دایمنشن هایی که به لبه های اکسترنال تبدیل شده اند اکنون یک رنگ زیتونی دارند و معلق(dangling) نیز هستند. یکی از این دایمنشن ها را انتخاب کنید؛ خواهد دید که یک نقطه(handle) قرمز رنگ ظاهر می شود. نقطه ی قرمز را درگ کنید و آن را به یک ضلع(نَه نقطه) از مدل بچسبانید.این کار را برای هردوی دایمنشن ها انجام دهید. این دایمنشن ها آپدیت می شوند تا موقعیت های جدید خود را نشان دهند. از اسکچ خارج شوید و بررسی کنید که خطای ایجاد شده ناپدید شده باشد.

 

21. Sketch5 را انتخاب کنید. کلید Ctrl را بر روی یک وجه صاف بر روی مدل، غیر از وجهی که Sketch5 بر روی آن قرار دارد نگه دارید و کلیک کنید؛ حالا از منوها گزینه ی Insert ➢ Derived Sketch را انتخاب کنید.

شما اکنون در حال ویرایش یک اسکچ مشتق شده(Derived sketches) هستید.

 نکته: رنگ اسکچ ایجاد شده، آبی است؛ بنابراین باید بتوانیم سایز آن را تغییر دهیم، درست است؟ نه، برای اسکچ های مشتق شده، این روش کار نمی کند و اینگونه نیست. اسکچ های مشتق شده، توسط اسکچ های والد خود، هدایت می شوند. ما می توانیم این موضوع را تست کنیم. برای این کار، اگر دایره ی بزرگ را درگ کنیم، می بینیم که کلّ اسکچ به صورت یک واحد، تغییر موقعیت می یابد. 

22. مرکز دایره ی بزرگ را (نسبت به) دو ضلع عمودی مدل دایمنشن گذاری کنید. در صورت نیاز، می توانید اسکچ را بر روی شکل سالید(solid geometry) ببرید.

 

 23. دایره ی کوچکتر را درگ کنید و با این کار، مشاهده خواهید کرد که این دایره به دور دایره ی بزرگتر می چرخد. یک دایمنشن زاویه ای بین خط کمکی(construction ) که بین مراکز دایره ها وجود دارد، و یک ضلع از مدل، ایجاد کنید. برای این کار، ابتدا بر روی ابزار Smart Dimention کلیک کنید. سپس طبق عدد شماره 1 در تصویر زیر، بر روی خط کمکی متصل به دایره ی کوچک کلیک کنید. سپس طبق عدد شماره 2، بر روی ضلع سمت راست شکل کلیک کنید. و یک زاویه را تنظیم کنید. با انجام این کار، اسکچ مورد نظر به صورت کاملا تعریف شده(fully defined) در خواهد آمد.

 

 24. از اسکچ خارج شوید(Exit) و به نام اسکچ مشتق شده در FeatureManager نگاه کنید. خواهید دید که عبارت Derived در کنار نام آن نشان داده خواهد شد و این اسکچ به صورت کاملا تعریف شده(fully defined)، درآمده است.

 25. بر روی اسکچ مورد نظر راست-کلیک کنید و گزینه ی Underive را انتخاب کنید. اکنون خواهید دید که این اسکچ به صورت تعریف نشده(underdefined) در آمده است. فرمان Underive باعث می شود اتصال(associative link) بین دو اسکچ (مشتق شده و اصلی) از بین برود.

26. فایل را ببندید.

برای نظردهی، در سایت عضو شوید یا به آن وارد شوید!

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال