آموزش تنظیم میز دستگاه برش لیزر

 این مقاله، در مورد تنظیم میز کار دستگاه برش لیزر Dl1410 می باشد. پیچ های تنظیم میز کار این دستگاه به صورت توکار هستند.


تنظیم میز کار دستگاه برش لیزری، بسیار اهمیت دارد. چون اگر فوکوس دستگاه در یک نقطه، مثلا 6 میلیمتر باشد و در نقطه ی دیگری کمتر یا بیشتر باشد، فاصله ی کانونی نازل تغییر می کند و ممکن است قطعات ما به درستی برش نخورند.


میز دستگاه ما چهار جفت پیچ دارد که در سمت راست بالا و پایین، و در سمت چپ، بالا و پایین قرار دارند. در هر جفت پیچ، یک پیچ برای تنظیم ارتفاع است و یک پیچ برای تنظیم شل یا سفت کردن آن قسمت از میز کار است. برای اینکه متوجه شویم که کدام پیچ مخصوص تنظیم ارتفاع و کدام پیچ مخصوص شل یا سفت کردن است، آچار آلن را برداشته و ارتفاع درون آن دو پیچ، را تا خود پیچ پایینی، اندازه می گیریم. پیچی که ارتفاع کمتری دارد، پیچ ارتفاع است و پیچی که ارتفاع بیشتری دارد، پیچ شل یا سفت کردن است.

 

 اگر (در هر بار) پیچ شماره 1 را شل کنیم و پیچ شماره 2 را سفت کنیم، فوکوس(فاصله ی سر نازل تا ورق سه میل روی میز) کمتر می شود.

 

برای نظردهی، در سایت عضو شوید یا به آن وارد شوید!

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال