فیلت یا گرد کردن گوشه ها در کورل دراو

برای گرد کردن یا همان فیلت کردن گوشه ها در نرم افزار کورل دراو، به صورت زیر عمل کنید:

1. ابتدا یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

  • یک آبجکت منحنی را با استفاده از ابزار Pick tool انتخاب کنید.
  • با استفاده از ابزار Shape یک به یک گره ها را انتخاب کنید.

 

2. از منوها به آدرس زیر بروید تا پنل Corners نمایان شود:

Window->Dockers->Corners

3. در پنل Corners، گزینه ی Fillet را انتخاب کنید.

4. در جعبه ی Radius یک مقدار را برای شعاع وارد کنید. از این شعاع، برای ایجاد یک منحنی دایره ای استفاده می شود که مرکز آن از دو طرف یک گوشه، فاصله ی یکسانی دارد. هرچه این شعاع بیشتر باشد، گوشه ها بیشتر گرد می شوند.


حالا بر روی دکمه ی Apply کلیک کنید. نتیجه به صورت زیر خواهد بود:

 


منابع:

1. https://product.corel.com/help

 

برای نظردهی، در سایت عضو شوید یا به آن وارد شوید!

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال