به کارگاه ترجمه ی سینا2 خوش آمدید!

تبلیغات شما در اینجا بالا

دستور switch در php

از دستور switch برای انجام کارها بر اساس شرایط مختلف استفاده  می شود.


با استفاده از دستور switch، می توانیم یکی از چند بلوک کدها را انتخاب کنیم تا  اجرا شود.

مثال شماره 4

switch (n) {
 case label1:
  باشد این کدها اجرا می شود n=label1 اگر 
  break;
 case label2:
  باشد این کدها اجرا می شود n=label2 اگر 
  break;
 case label3:
  باشد این کدها اجرا می شود n=label3 اگر 
  break;
  ...
 default:
  ها متفاوت باشد این کدها اجرا می شودlabel با تمام n اگر
} 

 کدهای بالا به صورت زیر عمل می کند:

ابتدا ما یک عبارت تکی به نام n تعریف می کنیم که در اکثر اوقات یک متغیر است. سپس مقدار این متغیر با چند مقدار یا case مورد مقایسه قرار می گیرد. اگر یک تطابق وجود داشته باشد، کدهای موردی(case) که تطابق داشته است، اجرا می شود. در هر case، برای اجتناب از اجرای اتوماتیک مورد(case) بعدی، از دستور break استفاده می شود. اگر هیچ تطابقی پیدا نشود، کدهای بخش default اجرا می شود.

 

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$favcolor = "red";

switch ($favcolor) {
 case "red":
  echo "Your favorite color is red!";
  break;
 case "blue":
  echo "Your favorite color is blue!";
  break;
 case "green":
  echo "Your favorite color is green!";
  break;
 default:
  echo "Your favorite color is neither red, blue, nor green!";
}
?>
 
</body>
</html>

 نتیجه:

Your favorite color is red!

 

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات خود را بیان کنید. به سوالات در سریع ترین زمان پاسخ داده خواهد شد.اما به نکات زیر توجه کنید:
1. سعی کنید نظرات شما مرتبط با مقاله ی مورد نظر باشد، در غیر این صورت پاسخ داده نخواهد شد.
2. سوالات خود را به صورت کوتاه بیان کنید و از پرسیدن چند سوال به طور همزمان خودداری کنید.
3. سوال خود را به طور واضح بیان کنید و از کلمات مبهم استفاده نکنید.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال