آموزش ثابت ها در php

ثابت ها(Constants) مانند متغیرها هستند با این تفاوت که وقتی که ثابت ها تعریف شوند، دیگر نمی توانیم مقدار آنها را تغییر دهیم یا آنها را به صورت تعریف نشده(undefined) در بیاوریم.


ثابت ها در php

یک ثابت(constant)، در حقیقت یک شناسه(نام) است برای یک مقدار(value). به طوری که این مقدار در حین اجرای اسکریپت نمی تواند تغییر داده شود. یک ثابت معتبر، با یک حرف یا یک آندرلاین شروع می شود( اما با نماد $ شروع نمی شود).

نکته: برخلاف متغیرها، ثابت ها به طور اتوماتیک، در تمام اسکریپت به صورت سراسری یا global تعریف می شوند.


ایجاد یک ثابت در php

برای ایجاد یک ثابت، می توانیم از تابع define() استفاده کنیم.

سینتکس تعریف یک ثابت:

define(name, value, case-insensitive)

 توضیح پارامترهای تعریف ثابت:

  • name : نام ثابت را مشخص می کند.
  • value : مقداری که باید در ثابت قرار گیرد را مشخص می کند.
  • case-insensitive : مشخص می کند که آیا نام این ثابت باید به حروف بزرگ و کوچک حساس باشد یا نه. مقدار پیش فرض آن false است(یعنی به حروف بزرگ و کوچک حساس است).

مثال:

ایجاد یک ثابت که به حروف بزرگ و کوچک حساس باشد(case-sensitive):

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// case-sensitive constant name
define("GREETING", "Welcome to W3Schools.com!");
echo GREETING;
?> 

</body>
</html>

 نتیجه:

Welcome to W3Schools.com!

 


مثال :

ایجاد یک ثابت که به حروف بزرگ و کوچک حساس نباشد(case-insensitive):

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// case-insensitive constant name
define("GREETING", "Welcome to W3Schools.com!", true);
echo greeting;
?> 

</body>
</html>

 نتیجه:

Welcome to W3Schools.com! 

 

 

برای نظردهی، در سایت عضو شوید یا به آن وارد شوید!

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال