به کارگاه ترجمه ی سینا2 خوش آمدید!

تبلیغات شما در اینجا بالا

آموزش نوع داده ها در php

متغیرها می توانند داده ها با نوع متفاوتی را در خود ذخیره کنند و با این نوع داده ها می توانیم کارهای متفاوتی را انجام دهیم. php از نوع داده های زیر پشتیبانی می کند:

 •  String(رشته)
 • Integer(عدد صحیح)
 • Float (اعداد ممیز شناور که به آنها double هم گفته می شود)
 • (مقادیر بولین) Boolean
 •  (آرایه ها) Array
 • (اشیاء یا آبجکت ها) Object
 •  NULL
 • Resource

 


نوع داده ی String یا رشته در php

یک رشته، در حقیقت یک دنباله از کاراکترها است، مانند عبارت Hello World .

رشته به هر عبارتی گفته می شود که در درون یک جفت علامت های کوتیشن(quotes یا نقل قول) قرار می گیرد. برای تعریف یک رشته، هم می توانیم از تک کوتیشن و هم از دابل کوتیشن استفاده کنیم.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php 
$x = "Hello world!";
$y = 'Hello world!';

echo $x;
echo "<br>"; 
echo $y;
?>

</body>
</html>

 

نتیجه:

 


آموزش نوع داده Integer یا عدد صحیح در php

یک نوع داده ی صحیح(integer data type) در حقیقت یک عدد غیر دسیمال(non-decimal) بین 2,147,483,648- و 2,147,483,647 است. قواعد اعداد صحیح به صورت زیر است:

 • یک عدد صحیح باید حداقل یک رقم داشته باشد.
 • یک عدد صحیح نباید نقطه ی اعشار داشته باشد.
 • یک عدد صحیح می تواند مثبت یا منفی باشد.
 • اعداد صحیح می توانند به صورت های دسیمال(مبنای 10) یا هگزادسیمال(مبنای 16) یا اکتال(مبنای 8) یا باینری(مبنای 2) مشخص شوند.

در مثال زیر، x$ یک عدد صحیح(integer)  است. و تابع پی اچ پی var_dump() نوع داده و مقدار آن را برمی گرداند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php 
$x = 5985;
var_dump($x);
?> 

</body>
</html>

 


آموزش نوع داده ی Float در php

یک عدد float (ممیز شناور) در حقیقت عددی است که یک نقطه ی اعشار دارد ؛ و یا اینکه یک عدد است که شکل نمایی(exponential) دارد.

در مثال زیر، x$ یک عدد ممیز شناور(float) است. تابع پی اچ پی var_dump() نوع داده ها و مقدار این متغیر را برمی گرداند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php 
$x = 10.365;
var_dump($x);
?> 

</body>
</html>

 


نوع داده ی بولین در php

نوع داده ی بولین(Boolean) دو حالت دارد: TRUE یا FALSE.

$x = true;
$y = false;

 از مقادیر بولین، اغلب در تست ها و دستورات شرطی استفاده می شود. در فصل های بعدی چیزهای بیشتری در مورد مقادیر بولین و تست کردن آنها خواهید آموخت.

 


آموزش آرایه ها در php

یک آرایه، می تواند چندین مقدار را در یک متغیر ذخیره کند. در مثال زیر، متغیر cars$ یک آرایه است. و تابع پی اچ پی var_dump() نوع داده ها و مقدار این متغیر را برمی گرداند.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php 
$cars = array("Volvo","BMW","Toyota");
var_dump($cars);
?> 

</body>
</html>

 

نتیجه:

 


اشیاء یا آبجکت ها در php

کلاس ها و آبجکت ها(اشیاء)  دو مفهوم کلی از برنامه نویسی شیء گرا هستند. کلاس(class) یک قالب برای آبجکت ها است و آبجکت یک نمونه از یک کلاس است. ,وقتی که آبجکت های شخصی ایجاد می شوند، تمام ویژگی ها(پروپرتی ها) و رفتارهای این کلاس را به ارث می برند. اما هر آبجکت مقادیر متفاوتی برای این پروپرتی ها خواهد داشت.

فرض کنید که یک کلاس به نام Car(ماشین) داریم. یک ماشین ویژگی هایی(پروپرتی هایی) مثل مدل(model) و رنگ(color) و ... دارد. ما می توانیم در این کلاس، متغیرهایی به نام model$ و color$ و غیره تعریف کنیم تا مقدار این ویژگی ها(پروپرتی های) مذکور را در خود ذخیره کنند. وقتی که ما آبجکت های شخصی (مثل Volvo یا BMV یا Toyota و ...) را از این کلاس ایجاد کنیم، این آجکت ها، تمام ویژگی ها(پروپرتی ها) را از این کلاس به ارث می برند؛ اما هر آبجکت مقادیر متفاوتی برای این ویژگی ها(پروپرتی ها) دارد. اگر ما یک تابع __construct() ایجاد کنیم، php به طور اتوماتیک، وقتی که ما از یک کلاس، یک  آبجکت را ایجاد می کنیم،  این تابع را فراخوانی می کند.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
class Car {
 public $color;
 public $model;
 public function __construct($color, $model) {
  $this->color = $color;
  $this->model = $model;
 }
 public function message() {
  return "My car is a " . $this->color . " " . $this->model . "!";
 }
}

$myCar = new Car("black", "Volvo");
echo $myCar -> message();
echo "<br>";
$myCar = new Car("red", "Toyota");
echo $myCar -> message();
?>

</body>
</html>

 

نتیجه:

 


 آموزش مقدار Null در php

Null، یک نوع داده ی خاص است که تنها می تواند مقدار NULL در داشته باشد. متغیری که نوع داده ی آن NULL است، متغیری است که هیچ مقداری به آن انتساب داده نشده است.

نکته: اگر یک متغیر، بدون یک مقدار ایجاد شده باشد، به طور اتوماتیک یک مقدار NULL به آن انتساب داده می شود. اگر بخواهیم یک متغیر را خالی کنیم، می توانیم مقدار NULL را به آن انتساب دهیم:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x = "Hello world!";
$x = null;
var_dump($x);
?>

</body>
</html>

 نتیجه:

NULL

 


نوع داده ی خاص resource در حقیقت یک نوع داده ی واقعی نیست. بلکه ذخیره کننده ی  یک ارجاع به تابع ها و منابع خارجی در php است. یک مثال متداول نوع داده ی resource، فراخوانی دیتابیس است. ما در اینجا قصد نداریم در مورد نوع داده ی resource صحبت کنیم زیرا این یک موضوع تخصصی است.

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات خود را بیان کنید. به سوالات در سریع ترین زمان پاسخ داده خواهد شد.اما به نکات زیر توجه کنید:
1. سعی کنید نظرات شما مرتبط با مقاله ی مورد نظر باشد، در غیر این صورت پاسخ داده نخواهد شد.
2. سوالات خود را به صورت کوتاه بیان کنید و از پرسیدن چند سوال به طور همزمان خودداری کنید.
3. سوال خود را به طور واضح بیان کنید و از کلمات مبهم استفاده نکنید.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال