مقدمه آموزش آردوینو فصل 10

 شبکه  کردن با آردوینو

 ما با استفاده از یک آردوینوی مستقل، می توانیم پروژه های بی شمار و جذاب و کاربردی را ایجاد کنیم. اما به محض اینکه ما آردوینو را به یک دستگاه شبکه(networking device) تبدیل کنیم، دنیای دیگری بر روی ما گشوده خواهد شد. اکنون با این کار، ما به تمام اطلاعات اینترنت دسترسی پیدا می کنیم، از این رو ما می توانیم آردوینوی خود را با خواندن داده ها از یک سرویس آب و هوایی، به یک  ایستگاه هواشناسی تبدیل کنیم. ما همچنین می توانیم آردوینو را به یک وب سرور تبدیل کنیم که داده های سنسور را برای دیگر دستگاه ها یا رایانه ها در شبکه ی ما ارائه می دهد.

 ما از یک آردوینوی عادی استفاده می کنیم که از قابلیت شبکه(network) برخوردار نیست. همان طور که مشاهده خواهید کرد، ما می توانیم این برد را هنوز هم به اینترنت متصل کنیم، و پیغام هایی را تا زمانی که برد به یک رایانه متصل است، توییت(Tweet) کنیم.

 برای این پروژه، ما می خواهیم برای بهبود وضعیت، از یک شیلد اترنت(Ethernet shield) استفاده کنیم. با این کار، آردوینوی ما به یک دستگاه شبکه ی تمام عیار تبدیل می شود، که می توانیم به وسیله ی آن، مستقیما به سرویس های IP ، مانند یک سرویس Daytime ،دسترسی داشته باشیم. این کار باعث می شود که آردوینوی ما به یک ساعت دقیق تبدیل شود. مهارت هایی که در این فصل می آموزید، پایه ای برای تکنیک های پیشرفته تر هستند و به پروژه هایی که در فصل های بعدی ایجاد می کنید، کمک می کنند.


قطعات مورد نیاز

1. یک شیلد اترنت(Ethernet shield) برای آردوینو.

2. یک سنسور دمای TMP36

3. تعدادی سیم.

4. یک برد برد.

5. یک برد آردوینو مثل Uno یا Duemilanove یا Diecimila.

6. یک کابل USB که آردوینو را به کامپیوتر ما وصل کند.    

 

برای نظردهی، در سایت عضو شوید یا به آن وارد شوید!

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال