قوانین آموزشگاه مجازی سینا

قوانین استفاده از مطالب آموزشگاه مجازی سینا:

1. کپی کردن مطالب آموزشگاه مجازی سینا، تنها برای استفاده ی شخصی، مجاز است.

2. همه ی مطالب آموزشگاه مجازی سینا، از سایت یا کتاب های انگلیسی زبان ترجمه شده اند و نکاتی توسط مترجم به آنها اضافه شده است. اما این آموزشگاه مسئولیت 100 درصدی در قبال عملکرد صحیح همه مطالب ندارد.

3. آموزشگاه مجازی سینا، مسئول سوء استفاده از مطالب این سایت نمی باشد.

4. تست مطالب، به مرور زمان انجام خواهد شد، و آموزشگاه مجازی سینا مسئول کار نکردن و تطابق نداشتن مطالب در اوایل ترجمه شدن نمی باشد.

 

برای نظردهی، در سایت عضو شوید یا به آن وارد شوید!

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال