به آموزشگاه مجازی سینا خوش آمدید!

تنظیم واحد وزن در جوم شاپینگ

برای اینکه بتوانیم یک واحد وزن برحسب گرم(g) برای محصولات جوم شاپینگ ایجاد کنیم به صورت زیر عمل می کنیم:

1. ابتدا وارد مدیریت جوملا می شویم.

2. آدرس زیر را در نوار آدرس، پس از نام دامنه قرار می دهیم و اینتر می کنیم:

administrator/index.php?option=com_jshopping&controller=units

3. به صفحه ی زیر وارد می شویم:

 4. بر روی دکمه ی جدید کلیک کنید و یک واحد اندازه گیری به نام گرم یا همان g ایجاد کنید.

5. در نوار آدرس، پس از نام دامنه آدرس زیر را وارد کنید:

administrator/index.php?option=com_jshopping&controller=config&task=catprod

6. در صفحه ی باز شده به بخش زیر بروید:

7. در بخش نمایش وزن، گزینه را بر روی g قرار دهید.

برای نظردهی، در سایت عضو شوید یا به آن وارد شوید!

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال