تنظیم واحد وزن در جوم شاپینگ

برای اینکه بتوانیم یک واحد وزن برحسب گرم(g) برای محصولات جوم شاپینگ ایجاد کنیم به صورت زیر عمل می کنیم:

1. ابتدا وارد مدیریت جوملا می شویم.

2. آدرس زیر را در نوار آدرس، پس از نام دامنه قرار می دهیم و اینتر می کنیم:

administrator/index.php?option=com_jshopping&controller=units

3. به صفحه ی زیر وارد می شویم:

 4. بر روی دکمه ی جدید کلیک کنید و یک واحد اندازه گیری به نام گرم یا همان g ایجاد کنید.

5. در نوار آدرس، پس از نام دامنه آدرس زیر را وارد کنید:

administrator/index.php?option=com_jshopping&controller=config&task=catprod

6. در صفحه ی باز شده به بخش زیر بروید:

7. در بخش نمایش وزن، گزینه را بر روی g قرار دهید.

برای نظردهی، در سایت عضو شوید یا به آن وارد شوید!

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال