آموزش نرم افزار RDworks

بخش 1.1 قراردادها و پیش زمینه

در این آموزش ها، وقتی که می گوییم در جایی کلیک(Click) کنید، یعنی چپ-کلیک کنید. اما اگر بخواهیم از راست-کلیک استفاده کنیم، می گوییم: در اینجا راست-کلیک(Right Click) کنید.

بسیاری از فرمان ها با استفاده از این فرمت نوشته می شوند:

[Menu Item Header] -> [sub menu] -> [sub, sub menu- if needed]

این یعنی اینکه باید روی نوار منو در بالای صفحه کلیک کنید:

[with the heading] -> [then, click on the sub menu] -> [then, click on the sub, sub menu-if needed]

مثلاً به مثال زیر توجه کنید:

روی منوی [Config(S)] -> [Page Setting] کلیک کنید. این یعنی اینکه باید از نوار منوها(menu bar) بر روی متنی که نوشته است “Config(S)” کلیک کنید و آنگاه بر روی گزینه ی Page Setting کلیک کنید. مانند زیر:

 در منوی “Config(S)”، پرانتز (S) یک کلید میانبر را مشخص می کند. اگر ما کلید Alt را فشار دهیم، و کلید S را هم فشار دهیم، نتیجه ای مشابه با کلیک کردن بر روی منوی Config(S) دارد.


این آموزش در چهار فصل به همراه یک ضمیمه تنظیم شده است. هر فصل از تعدادی بخش تشکیل شده است که با عددهایی یه صورت x.x.x.x به طوری که هر x یک عدد است، مشخص می شوند. عدد اول (از سمت چپ) مشخص کننده ی نام فصل است. عدد دوم مشخص کننده ی یک موضوع است و دیگر اعداد، مشخص کننده ی عمق های بزرگتر در داخل آن موضوع است.      

ما از اصطلاح LCD بعنوان یک جایگزین Digital Control Unit (واحد کنترل دیجیتال) استفاده می کنیم یا از اصطلاح HMI برای Human Machine Interface (رابط ماشینی انسان)،هنگامی که در مورد ذخیره و تخصیص حافظه و همچنین ورود داده صحبت می شود استفاده می کنیم.

واحد کنترل دیجیتال(LCD) رابطی است برای واحد کنترل(Control Unit) که از هردوی کیبورد و نمایشگر دریافت می شود. LCD ، واحد کنترل(control unit) نیست، مانند صفحه کلید و مانیتور که کامپیوتر نیستند. اما از هردوی آنها برای دسترسی به رایانه استفاده می شود.

برای نظردهی، در سایت عضو شوید یا به آن وارد شوید!

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال